GDPR – Hur hanterar Hallarna personuppgifter

Hallarna värnar om din integritet. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av Hallarna för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis undersökningar, inbjudningar till egna event och nyhetsbrev och tävlingar etc. Kommunikation kan ske i form tryckta utskick och digitala utskick via e-post och notifikationer via SMS. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part. Besökarnas persondata kan i begränsade fall lämnas till samarbetspartners i syfte att förbättra kommunikationen och analysera data. Hallarna ger även åtkomst till insamlade uppgifter till fastighetsägaren, i undersökningssyfte med mål att förbättra verksamheten och kundupplevelsen.

Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:
• Få tillgång till dina personuppgifter
• Få felaktiga personuppgifter rättade
• Få dina personuppgifter raderade
• Invända mot att personuppgifterna används för
direktmarknadsföring
• Invända mot att personuppgifterna används för
automatiserat beslutsfattande och profilering
• Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

All persondata som hamnar under bokföringslagen lagras i minst 7 år. Om relation mellan Hallarna och besökare eller leverantör upphör raderas eller anonymiseras övrig persondata vid årliga revisioner. Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader. Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes
de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig. Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas, meddela Hallarna (se kontaktuppgifter). Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj 2018 och ersatte
personuppgiftslagen (PuL). För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: http:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/